آخرین مقالات

دکتر میلاد بهروزی

شرکت دارویی سورنا فارمد پویا رضایت خود را از عملکرد سیستم حسابداری آنلاین هوفر  و استقرار آن در مجموعه در سال مالی 1399 اعلام می‌دارد. امید است با پشتیبانی و همراهی بیشتر آن مجموعه در سال 1400شاهد کمک‌های بیشتر این سیستم در پیشبرد  فعالیت‌های مالی سورنا فارمد پویا باشیم

دکتر میلاد بهروزی

مدیر عامل سورنا فارمد پویا سورنا فارمد پویا