آخرین مقالات

آقای حسام نوری

الان حدود ۶ ساله با تیم حرفه ای پرنیان در ارتباطم، فکر می کنم  از اون مشتری های سمج و صبور بودم که نسل های مختلف توسعه دهنده ها و نفرات پشتیبانی پرنیان رو تجربه کردم. فکر می کنم الان زمانی هست که واقعا می تونید رو تجربه و تخصص دوستان پرنیان حساب کنید و پایه های کسب و کارتون رو بر مبنای تخصص و تعهد پرنیان بسازید. من به شخصه مفهوم CRM را با پرنیان شناختم و مطمئن شدم انتخاب ابزار خوب در کنار یک تیم حرفه ای مثل پرنیان به یقین سرمایه گذاری درستیه.

آقای حسام نوری

مدیر ارشد عملیات همراه مکانیک همراه مکانیک