آخرین مقالات

نسخه 8.4 (ظاهر جدید)

نسخه 8.4.4

 • به روز شدن خودکار مبلغ پرداختی و عدم نیاز به بازیابی در زمان چاپ هشت سانتی با جزئیات
 • اصلاح مانده ها و صفحه بندی در چاپ هشت سانتی با جزئیات پیش فاکتور
 • تغییرات ظاهری در گزارشات چاپ هشت سانتی
 • رفع مشکل به روز رسانی موجودی اول دوره کالاها در شرایط خاص

نسخه 8.4.3

 • افزودن امکان تغییر روش نمایش اقلام سند (برای سند های بزرگ می توانید روش نمایش را به صفحه بندی شده تغییر دهید سریعتر باز شود)
 • امکان اتصال فاکتور برگشت از فروش به فاکتور فروش مربوطه فراهم شد
 • امکان اتصال فاکتور برگشت از خرید به فاکتور خرید مربوطه فراهم شد
 • افزودن ابزار کپی اقلام فاکتور فروش در فاکتور برگشت از فروش (در وضعیت یک مرحله ای)
 • افزودن ابزار کپی اقلام فاکتور خرید در فاکتور برگشت از خرید (در وضعیت یک مرحله ای)
 • محاسبه خودکار فی وارده انبار اقلام فاکتور برگشت از فروش بر اساس فاکتور فروش
 • افزودن چاپ هشت سانتی فاکتور فروش با جزئیات (دارای مبلغ دریافتی چک و نقد ، مانده از قبل و مانده نهایی)
 • افزودن چاپ هشت سانتی پیش فاکتور با جزئیات
 • تغییر روش نمایش مانده حساب و اعتبار در فاکتور (تفکیک مانده حساب سند شده و سند نشده)
 • افزودن اعتبار و مانده حساب به پیش فاکتور
 • افزودن چاپ هشت سانتی به برگه دریافت
 • افزودن اعتبار و مانده حساب به برگه دریافت و برگه پرداخت
 • دسته بندی آیتم های نور ابزار برای منوهای دارای آیتم زیاد
 • اصلاح برخی از پیام های خطای سیستم جهت وضوح بهتر
 • رفع خطای پر شدن خودکار معین برای کاربران با دسترسی پایین

نسخه 8.4.2

 • برخی از خطاهای سیستم رفع شد .

نسخه 8.4.1

 • امکان گزارش گیری اطلاعات چند سال مالی در گزارش گردش حساب فراهم شد .
 • ثبت یا حذف تفصیلی 2 در فرم ها در صورت تغییر در تنظیمات معین ساده تر شد
 • اشکالات انتخاب از چکهای نزد صندوق در برگه پرداخت رفع شد .
 • در لیست گروه حساب ستون تعداد کل اضافه شد
 • در لیست حساب کل ستون تعداد معین اضافه شد
 • در لیست گروههای تفصیلی ستون تعداد تفصیلی اضافه شد
 • در لیست گروه کالاها ، ستون تعداد زیر گروه اضافه شد
 • در ستونهای تعداد کل ، تعداد معین ، تعداد تفصیلی و تعداد زیرگروه کالا با کلیک بر روی تعداد می توانید زیر اقلام را مشاهده کنید
 • تغییراتی در ظاهر سیستم ، آیکونها و نوار ابزار داده شد .
 • در لیست ها ستون عملیات حذف شد . از این به بعد برای مشاهده و ویرایش یک آیتم بایستی بر روی شماره آن کلیک کنید .
 • برخی از خطاهای سیستم رفع شد

نسخه 8.4.0

ظاهر جدید و جذاب را در هوفر تجربه کنید

 • رنگ بندی زیر سیستم ها تغییر کرده است .
 • ظاهر فرم ها و لیست های سیستم تغییر کرده است
 • برخی از متن ها تبدیل به آیکون شده است که با نگه داشتن ماوس بر روی آیکون می توانید شرح عملیات مربوطه را مشاهده کنید .
 • برخی از آیتم های صفحه جابجا شده است تا فضای کار بازتر شود
 • رنگ بندی منو ها از تیره به روشن تغییر داده شده است
 • ردیف های انتخاب شده در لیست ها با رنگ زمینه متفاوت نمایش داده می شود تا واضح تر باشد
Previous نسخه ۹ (سریعتر)
Next نسخه 8.3 (سفارشی سازی چاپ فاکتور)
فهرست