آخرین مقالات

نسخه 8.3 (سفارشی سازی چاپ فاکتور)

نسخه 83.2

فاکتور خودتان را در هوفر طراحی کنید

 • امکان طراحی چاپ پیش فاکتور و فاکتور سفارشی توسط کاربر فراهم شد
 • بر اساس تغییرات نسخه جدید ، ورودی های اکسل در کل سیستم اصلاح شد
 • خروجی اکسل پیش فاکتور با جزئیات اضافه شد .
 • در مرور حساب و چاپ مرور حساب عنوان حساب انتخاب شده نمایش داده می شود .
 • نمایش تاریخ خاتمه در شرح گزارش گردش حساب اصلاح شد .
 • طول گزارش چاپ هشت سانتی اصلاح شد .

نسخه 83.1

 • بر اساس تغییرات نسخه جدید ، خروجی های اکسل در کل سیستم اصلاح شد
 • برخی از خطاهای سیستم رفع شد .
 • مغایرت بانکی برای بانک ملی در دو حالت ورود یک مرحله ای و ورود دو مرحله ای پیاده سازی شد .
 • مشکل مربوط به تغییر پارامترها و همچنین بازیابی در مغایرت بانکی رفع شد .
 • چاپ هشت سانتی به فاکتور فروش و پیش فاکتور اضافه شد .

نسخه 83

 • در نسخه جدید در زمان بازیابی مرور حساب پارامترها و فیلتر ها حفظ می شود .
 • در مرور حساب ، حسابهای کل ، معین و تفصیلی به صورت پیش فرض بر اساس کد مرتب شده است .
 • مشکل گزارش گردش حساب رفع شد .
 • امکان استفاده از لاگین دو مرحله ای مختص هوفر فراهم شد . به عنوان مثال مشتری که هم سی آر ام و هم مالی دارد می تواند لاگین دو مرحله ای را روی مالی فعال کند اما روی سی آر ام فعال نکند
 • مشکل گزارش مغایرت بانکی رفع شد .
 • در ایمپورت کالا امکان ایجاد گروه و زیر گروه به صورت اتومات فراهم شد .
Previous نسخه 8.4 (ظاهر جدید)
Next نسخه 8 (تفصیلی مستقل)
فهرست