آخرین مقالات

نسخه 8 (تفصیلی مستقل)

تفصیلی مستقل

 • زیرساخت سیستم از تفصیلی وابسته به تفصیلی مستقل تغییر داده شد .
 • کد کل چهار رقمی شد .
 • کد معین شش رقمی شد .
 • طول کد تفصیلی می تواند از 2 تا 16 رقم باشد .
 • امکان تعریف گروه کل جدید فراهم شد .
 • گروه تفصیلی اضاقه شد .
 • گروه و حساب شناور حذف شد .
 • تفصیلی 2 به عنوان سطح 5 اضافه شد و حسابهای شناور موجود به عنوان تفصیلی 2 در سیستم تعریف شد .
 • امکان تعیین معین برای هر تفصیلی در سند حسابداری ، تمامی برگه ها و تنظیمات سیستم فراهم گردید .
 • امکان ثبت آرتیکل سند در سطح معین (بدون تفصیلی) فراهم شد .
 • سیستم معین های مرتبط با هر تفصیلی را یاد می گیرد و سعی می کند معین را به صورت خودکار پر نماید .

فیلتر چند طرفه در مرور حساب

 • در نسخه جدید مرور حساب ، هر حسابی که انتخاب شود همه مرور حساب را فیلتر می کند . مثلا اگر یک حساب تفصیلی انتخاب شود فقط کل ، معین و تفصیلی 2 های مربوط به همان تفصیلی انتخاب شده نمایش داده می شود . .

نقد و بانک

 • در صدور سند از روی برگه تنخواه ، تاریخ اقلام تنخواه به شرح سند اضافه شد .
 • در پرینت چکهای دریافتی و پرداختی ، وضعیت اضافه شد .
 • در پاس گروهی چکها می توان مشخص کرد که تاریخ روز به عنوان تاریخ پاس در نظر گرفته شود یا تاریخ سررسید .

بازرگانی

 • امکان ثبت فی و درصد تخفیف اعشاری در فاکتورها اضافه شد
 • امکان محاسبه سود در فاکتور فروش فراهم شد
 • بخش جستجو به فاکتورها اضافه شد و امکان جستجو در شرح اقلام فاکتور فراهم شد .
 • در مرور خرید و مرور فروش در لیست برگه ها ستون تعداد اقلام اضافه شد .

سایر

 • در تمامی لیست ها امکان انتخاب تعداد آیتمی که در هر صفحه نمایش داده می شود فراهم شد .
 • امکان تغییر واحد کالا برای کالاهایی که در هیچ برگه ای استفاده نشده است فراهم شد .
Previous نسخه 8.3 (سفارشی سازی چاپ فاکتور)
Next نسخه 7.6 (مستند سازی Api ها)
فهرست