آخرین مقالات

نسخه 7.6 (مستند سازی Api ها)

نقد و بانک

 • نمایش تاریخچه استفاده چکهای عودت شده ذیل تاریخچه چک

انبار

 • رفع مشکل کاردکس در زمان صدور برگه انتقال
 • اصلاح صفحه بندی کاردکس

بازرگانی

 • پر شدن خودکار شناور حمل کننده و شناور بازاریاب در زمان ویرایش فاکتور

مستندات

 • تهیه مستندات خاص برنامه نویسان برای بخشهای زیر :
  • حساب تفصیلی
  • حساب کل
  • حساب معین
  • گروه شناور
  • انبار
  • زیرگروه کالا
  • کالا
  • گروه کالا
  • واحد کالا
  • فاکتور فروش

سایر

 • رفع مشکل عدم نمایش جمع به صورت لحظه ای در انتهای برخی از لیست ها
 • رفع خطای بازیابی لیست واحدها در شرایط خاص
 • بهبود سرعت و بهینه سازی مصرف پهنای باد
Previous نسخه 8 (تفصیلی مستقل)
Next نسخه 7.5 (ارتباط ووکامرس و هوفر)
فهرست