آخرین مقالات

نسخه 7.5 (ارتباط ووکامرس و هوفر)

ارتباط وو کامرس و هوفر

 • امکان انتقال مشتری از وو کامرس به هوفر از طریق سی آر ام مایکروسافت فراهم شد
 • امکان انتقال سفارش از وو کامرس به هوفر از طریق سی آر ام مایکروسافت فراهم شد

کلیدهای میانبر

 • بهبود عملکرد میانبر Ctrl + Insert دروضعیت های مختلف صفحه
 • تغییر رفتار دکمه Enter برای لیست های کشویی دارای مقدار
 • اصلاح عملکرد دکمه Esc در فرم ها

فاکتورها

 • امکان انتخاب شناور حمل کننده و بازاریاب در فاکتورها
 • نمایش “شناسه/کد ملی” یا “شماره ثبت” بجای “شناسه ملی/شماره ثبت” در چاپ فاکتورها

سایر موارد

 • اضافه شدن وضعیت عودت شده برای چک های پرداختی و امکان استفاده مجدد از آن شماره چک
 • اضافه شدن شماره ثبت در سیستم حسابداری – تنظیمات اولیه – اطلاعات شرکت
 • کار بر روی افزایش سرعت سیستم
 • رفع مشکل جستجو در مرور حساب برای کاربران غیر از مدیر
 • اضافه شدن کنترل جهت عدم ثبت اشتباه تاریخ گردش چکهای دریافتی و پرداختی
 • رفع برخی از خطاهای سیستم

Previous نسخه 7.6 (مستند سازی Api ها)
Next نسخه 7.4 (ایمپورت و اکسپورت اکسل)
فهرست