آخرین مقالات

نسخه 7.4 (ایمپورت و اکسپورت اکسل)

خروجی و ورودی اکسل

 • اضافه شدن امکان خروجی اکسل گروه کالا با جزئیات (گروه کالا + زیرگروهها)
 • اضافه شدن امکان خروجی اکسل زیرگروه کالا با جزئیات (زیرگروه گروه کالا + کالاهای زیر مجموعه)
 • اضافه شدن ورودی اکسل گروه و زیرگروه کالا
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل کالاها
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل برگه دریافت
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل برگه پرداخت
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل چک های دریافتی اول دوره
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل چک های پرداختی اول دوره
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل تنخواه
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل کالاهای اولیه انبار
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل برگه رسید
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل حواله
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل برگه انتقال
 • اضافه شدن خروجی و ورودی اکسل برگه تعدیل

فاکتور آنلاین

 • اضافه شدن پشتیبانی از زرین پال

سایر موارد

 • کار بر روی افزایش سرعت سیستم
 • اضافه شدن مانده بدهکار و بستانکار به لیست اشخاص در بازرگانی
 • رفع برخی از خطاهای سیستم
Previous نسخه 7.5 (ارتباط ووکامرس و هوفر)
Next نسخه 7.3 (گزارش فصلی)
فهرست