آخرین مقالات

نسخه 7.2 (ایمپورت اکسل)

خروجی اکسل

  • اضافه شدن امکان خروجی اکسل گروه شناور با جزئیات (حساب کل + حسابهای معین زیر مجموعه)
  • اضافه شدن امکان خروجی اکسل حسابهای کل با جزئیات (حسابهای کل + حسابهای معین زیر مجموعه)
  • اضافه شدن خروجی اکسل حسابهای معین با جزئیات (حساب معین + تفصیلی های زیر مجموعه)
  • اضافه شدن خروجی اکسل حسابهای تفصیلی با جزئیات

ورودی اکسل (ایمپورت)

  • اضافه شدن ایمپورت اکسل حسابهای کل
  • اضافه شدن ایمپورت اکسل حسابهای معین
  • اضافه شدن ایمپورت اکسل حسابهای تفصیلی
  • اضافه شدن ایمپورت اکسل گروه حساب شناور
  • اضافه شدن ایمپورت اکسل حسابهای شناور

ارتباط با سایر نرم افزار ها

  • امکان درج پیش فاکتور در هوفر از طریق گردش کار سی آر ام.
  • امکان دریافت لینک فاکتور آنلاین و ارسال آن به مشتری از طریق گردش کار سی آر ام .

نقد و بانک

  • فراهم شدن امکان مشاهده مشخصات چک پس از صدور سند بر روی برگه دریافت و پرداخت.

سایر

  • رفع برخی از خطاهای سیستم.
Previous نسخه 7.3 (گزارش فصلی)
Next نسخه 7.1 (فاکتور آنلاین)
فهرست