آخرین مقالات

نسخه 10(جدید)

10.11

 • به روز رسانی موجودی در ووکامرس در زمان صدور و حذف حواله اضافه شد
 • کنترل های جدیدی در زمان بستن حسابها اضافه شد – مانند کنترل عدم وجود اشکال در کاردکس انبار
 • مشکل عدم نمایش تنظیمات لاگ برای برخی از مشتریان رفع شد
 • شرح کامل سند در خروجی اکسل اسناد اضافه شد
 • برخی از اشکالات سیستم رفع شد

10.06

به روز رسانی قیمت ها در ووکامرس

 • امکان ارسال قیمت های ثبت شده در لیست قیمت هوفر به ووکامرس فراهم شد

10.05

امکان لاگ افزودن ، ویرایش ، حذف و عملیات های سیستم فراهم شد

 • امکان لاگ افزودن ، ویرایش ، حذف و عملیات های سیستم مانند صدور و حذف سند ، صدور حواله ، ایجاد فاکتور از روی پیش فاکتور و … فراهم شد
 • در تنظیمات امکان فعال و غیر فعال کردن لاگ فراهم شد .
 • خروجی دیسکت مالیات حقوق اضافه شد

10.02

در این نسخه می توانید ببیند چه کسی و در چه تاریخ و ساعتی اطلاعات را تغییر داده است

 • نمای تغییر شامل فیلد های تاریخ ایجاد ، ایجاد کننده ، تاریخ ویرایش و ویرایش کننده به همه برگه ها اضافه شد
 • فیلد شرح به سند حسابداری اضافه شد .
 • فیلد شرح به برگه تنخواه اضافه شد
 • امکان جستجو در اقلام برگه تنخواه اضافه شد
 • امکان چاپ چند ردیف از اقلام برگه تنخواه فراهم شد
 • امکان اتصال به بانکهای آینده ، کشاورزی ، پارسیان و ایران زمین و دریافت گردش حساب از این بانکها فراهم شد
 • در نسخه جدید برای تفصیلی های دارای کاربری عمومی ، می توان همه معین ها را انتخاب کرد نه فقط معین های دارای کاربری عمومی
 • در نسخه جدید معین های دارای کاربری عمومی را برای همه تفصیلی ها می توان استفاده کرد

10.00

مدیریت حقوق و دستمزد با هوفر

 • تعریف کارمندان
 • امکان ثبت قرارداد و کپی قراردادها
 • فرم قرارداد هوشمند جهت به حداقل رساندن ورود اطلاعات
 • تعریف قلم های حقوقی با امکان فرمول نویسی
 • امکان اضافه کردن فیلد سفارشی به تنظیمات ، قرارداد ، اقلام قرارداد ، اطلاعات ماهانه
 • امکان ایمپورت کارکرد ها
 • محاسبه حقوق و لغو محاسبه سریع
 • امکان محاسبه حقوق و لغو محاسبه برای یک یا چند نفر به صورت انتخابی
 • امکان تعریف حساب تفصیلی و معین به تفکیک قلم حقوقی
 • پشتیبانی از چند شعبه بیمه و مالیات
 • چاپ فیش گروهی
 • خروجی دیسکت بیمه

سایر

 • گزارش اظهارنامه ارزش افزوده
 • امکان تعریف هزینه های دارای ارزش افزوده در برگه تنخواه
 • امکان دریافت پیامک های بانکی از اپ موبایل
 • امکان تبدیل پیامک های بانکی به برگه دریافت
 • امکان تبدیل پیامک های بانکی به برگه پرداخت
 • امکان دسترسی به کالا ها و اشخاص در سطح خود کاربر ، واحد سازمانی و کل

نسخه 10.02

در این نسخه می توانید ببیند چه کسی و در چه تاریخ و ساعتی اطلاعات را تغییر داده است.

 • نمای تغییر شامل فیلد های تاریخ ایجاد ، ایجاد کننده ، تاریخ ویرایش و ویرایش کننده به همه برگه ها اضافه شد.
 • فیلد شرح به سند حسابداری اضافه شد .
 • فیلد شرح به برگه تنخواه اضافه شد.
 • امکان جستجو در اقلام برگه تنخواه اضافه شد.
 • امکان چاپ چند ردیف از اقلام برگه تنخواه فراهم شد.
 • امکان اتصال به بانکهای آینده ، کشاورزی ، پارسیان و ایران زمین و دریافت گردش حساب از این بانکها فراهم شد.
 • در نسخه جدید برای تفصیلی های دارای کاربری عمومی ، می توان همه معین ها را انتخاب کرد نه فقط معین های دارای کاربری عمومی
 • در نسخه جدید معین های دارای کاربری عمومی را برای همه تفصیلی ها می توان استفاده کرد.

 نسخه 10.00

مدیریت حقوق و دستمزد با هوفر

 • تعریف کارمندان
 • امکان ثبت قرارداد و کپی قراردادها
 • فرم قرارداد هوشمند جهت به حداقل رساندن ورود اطلاعات
 • تعریف قلم های حقوقی با امکان فرمول نویسی
 • امکان اضافه کردن فیلد سفارشی به تنظیمات، قرارداد، اقلام قرارداد، اطلاعات ماهانه
 • امکان ایمپورت کارکرد ها
 • محاسبه حقوق و لغو محاسبه سریع
 • امکان محاسبه حقوق و لغو محاسبه برای یک یا چند نفر به صورت انتخابی
 • امکان تعریف حساب تفصیلی و معین به تفکیک قلم حقوقی
 • پشتیبانی از چند شعبه بیمه و مالیات
 • چاپ فیش گروهی
 • خروجی دیسکت بیمه

سایر

 • گزارش اظهارنامه ارزش افزوده
 • امکان تعریف هزینه های دارای ارزش افزوده در برگه تنخواه
 • امکان دریافت پیامک های بانکی از اپ موبایل
 • امکان تبدیل پیامک های بانکی به برگه دریافت
 • امکان تبدیل پیامک های بانکی به برگه پرداخت
 • امکان دسترسی به کالا ها و اشخاص در سطح خود کاربر ، واحد سازمانی و کل
Next نسخه ۹ (سریعتر)
فهرست