نوشته های اخیر

فرمول تولید

 

۲ گزینه برگه فرمول تولید

 

منظور از فرمول تولید  : برای  ساخت  یک کالا (کالای ساخته شده ) در هر کارخانه یا تولیدی و  یا کارگاه  از چند مواد یا قطعه که باهم مخلوط یا سرهم میشود کالای ساخته شده بدست می آید برای مثال :

مثال :برای ساخت یک  قوطی رنگ درکارخانه از ترکیب چندین مواد شیمیایی استفاده میشود

فرمول تولید مشخص کننده  این است که از چه مواد اولیه ای و از  هرکدام به چه مقدار استفاده شود برای ساخت یک کالای تولیدی (کالای ساخته شده )

 

در این قسمت از ماژول تولید تمامی برگهای فرمول تولید  نشان داده میشود (عکس شماره ۳)

بطور ساده تر فرمول مواد تشکیل دهنده کالای ساخته شده (آنالیز تولید ) در این قسمت تعریف میشود ..بعد از انتخاب گزینه برگه فرمول تولید – عکس شماره ۳

عکس شماره ۳

برای ایجاد برگه فرمول تولید گزینه (جدید) در قسمت بالای صفحه سمت چپ (مطابق عکس ۳) که با کادر قرمز مشخص شده کلیک کرده و برگه جدید فرمول تولید باز میشود عکس شماره ۴

عکس شماره ۴

برگه جدید فرمول از دو قسمت محصول و فرمول  تشکیل شده 

 کادر محصول – در این قسمت نام  محصول (که از قبل در انبار تعریف شده  و تیک محصول آن خورده باشد ) را تایپ  یا جستجو کرده و انتخاب میکنیم (کالای ساخته شده ای که قراره براش آنالیز تولید تعریف کنیم )

کادر فرمول در این قسمت به دلخواه برای فرمول جدیدی که داریم  نام یا شماره تعریف میکنیم و سپس گزینه ایجاد را انتخاب کرده –

نکته :کاربر میتواند برای هر محصول یک یا چند فرمول  تولید (آنالیز محصول ) تعریف کند برای همین برای هر برگه فرمول یک نام یا شماره  انتخاب  میکنیم

عکس شماره ۱- ۳

کاربرد گزینهای با فلش مشخص شده ( تصویر شماره ۱-۳):

کادر مربع سمت راست هر سطر که با کادر قرمز در تصویر ۱-۳ مشخص شده :برای حذف برگه فرمول (همان سطر ) کاربرد دارد بصورتی که پس از انتخاب تیک شده و کادر قرمز بالای صفحه سمت چپ تصویر ۱-۳ فعال شده (حذف) که پس از کلیک بروی گزینه حذف سطر حذف میشود

شمارهای آبی رنگ هر سطر (برگه فرمول ) که با فلش زرد رنگ نشان داده شده (تصویر ۱-۳ ) : برای مشاهده هر برگه فرمول تولید روی آن کلیک کرده باز میشود

گزینهای قیف شکل که با فلش سبز رنگ در تصویر ۱-۳ مشخص شده برای فیلتر کردن همان ستون کاربرد دارد

گزینه ویرایش : سمت چپ هر سطر (تصویر ۱-۳ ) برای ویرایش برگه فرمول تولید کاربرد دارد

گزینه خروجی اکسل سمت چپ بالای صفحه (تصویر ۱-۳) برای خروجی گرفتن کل برگهای فرمول تولید

فهرست