آخرین مقالات

میز کار

قسمت  تولید از سه قسمت میز کار برگه فرمول تولید و برگه تولید تشکیل شده که یک به یک توضیح داده خواهد شد :

برای ورود به قسمت .تولید  .نرم افزار هوفر  ابتدا بر روی گزینه  بالای  صفحه  سمت چپ کلیک کرده و گزینه تولید را انتخاب میکنیم – کادر قرمز رنگ

پس از انتخاب گزینه تولید  صفحه تولید باز شده که دارای 3 آیکن  میباشد

گزینه میز کار

این قسمت از نرم افزار فعلا بصورت غیر فعال میباشد

Next گزینه برگه تولید
فهرست