آخرین مقالات

مرور انبار

7. مرور انبار :برای گزارش گیری موجودی انبار گیری موجودی انبار از گزینه موجودی انبار استفاده کنید در قسمت مرور انبار به سه صورت به گزارش انبار خواهد داد

1-7 موجودی :در این قسمت ورودی و خروجی و مانده کل هر کالا در کل انبار ها برای ما نمایش داده خواهد شد .

2-7 موجودی در انبار :در این قسمت موجودی کالا ها به تفکیک انبار قابل مشاهده خواهد بودنکته : در صورت تیک دار کردن یک کالا در سر فصل موجودی با رفتن به سر فصل موجودی در انبار همان کالا برای شما نمایش داده می شود و دیگر کالا ها از گزارش حذف خواهد شد .

3-7 کاردکس :در این قسمت گزارش ریز ورودی و خروجی یک کالا را مشاهده خواهید کرد .برای گزارش کاردکس گرفت یک کالا ابتدا بایستی تیک آن کالا را در سر فصل موجودی و یا موجودی در انبار را انتخاب کرده باشید  در غیر این صورت این گزارش در دسترس نخواهد بود

با انتخاب گزینه پارامتر شما می توانید موجودی انبار خود را در بازه مورد نظر و یا محدود به یک گروه و یا زیر گروهی خاص  مشاهده کنید

نکته مهم : قسمت های انبار و بازرگانی هوفر به صورت یکپارچه می باشد و محدود به سال مالی نمی باشد بنابراین برای اطلاعات یک سال مورد نظر حتما در قسمت پارامتر بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید کنترل ها : در قسمت کنترل موجودی اخطار های موجودی منفی و یا رسیدن به نقطعه سفارش قابل مشاهده است اخطار های کاردکس :در قسمت اخطار های کاردکس اگر شما تغییر در اطلاعات قبلی داده باشید که در اطلاعات بعدی شما تاثیر گذار باشد و باعث شود مبالغ کاردکس غیر واقعی باشد در این قسمت قابل مشاهده است و اصلاح می باشدتوضیحات : در هر قسمت از برگه های انبار شما می توانید با کلیک بر روی شماره برگه مربوطه وارد همان برگه شوید پس از حذف سند (در صورت سند داشتن برگه )با کلیک بر روی سطر می توانید سطر را صلاح نمایید و برای اصلاح هدر برگه از گزینه ویرایش بالای صفحه استفاده کنید اگر از سیستم دائمی برای سیستم حسابداری خود استفاده می کنید برای برگه های انبار خود ( به استثناء رسید خرید در حالت دو مرحله ای و رسید و حواله انبار امانی ) سند صادر شود که صدور این سند از قسمت بازرگانی امکان پذیر است . در هوفر با ثبت مورد جدید و یا اصلاح هر مورد بلافاصله در سایر سر فصل های تاثیر آن قابل مشاهده است فقط در صورتی که پنجره سایر ماژول ها باز باشد برای مشاهده تغییر شما می بایست پنجره خود را بازیابی   نمایید . به عنوان مثال با ثبت فاکتور فروش بلافاصله در کاردکس کالا , کالای مورد نظر از انبار شما کسر خواهد شد.

Previous برگه تعدیل
Next تنظیمات
فهرست