آخرین مقالات

برگه تعدیل

برگه تعدیل : به منظور کسر و اضافه کردن موجودی یک کالا در یک انبار از برگه تعدیل استفاده می شود.

* به این صورت که با انتخاب گزینه جدید در سر فصل تعدیل هدر  تعدیل برای شما باز می شود و در ابتدا از شما نوع تعدیل (کسر و یا اضافه ) از شما پرسیده می شود.

* با انتخاب گزینه مورد نظر و پر کردن سایر آیتم ها شما وارد جدول انتخاب کالا خواهید شد که در این جدول شما می بایست انبار و کالا و تعداد آن را مشخص کنید .

Previous برگه انتقال
Next مرور انبار
فهرست