آخرین مقالات

وارد شدن به ماژول های مختلف

وارد شدن به ماژول های مختلف 

جهت وارد شدن به ماژول های دیگر از جمله ماژول نقد و بانک ، ماژول انبار و … با انتخاب گزینه شطرنجی مشخص شده در تصویر ذیل ، لیست ماژول های موجود ، به کاربر نمایش داده می شود ، که کاربر می تواند با انتخاب هر ماژول به آن وارد شود .

Previous کلیدهای میانبر
Next مرتب سازی و فیلتر در چاپ
فهرست