آخرین مقالات

برگه های اعلامیه

3-  برگه های اعلامیه :
  • جهت ثبت رویدادهای مالی که برای ثبت تنها نیاز به دو آرتیکل حسابداری دارند و ضمنا کاربر نمیخواهد از سند مستقیم برای ثبت آنها استفاده کند می توان از برگه های اعلامیه استفاده نمود ، جهت صادر کردن برگه های اعلامیه به شرح ذیل عمل می کنیم :

باز کردن منوی سمت راست – انتخاب آیکن برگه های اعلامیه – انتخاب گزینه جدید – وارد کردن اطلاعات مورد نظر – انتخاب گزینه ذخیره – در نهایت صدور سند حسابداری

نکته در این برگه از همه حسابها میتوان استفاده کرد.

 

 

* لازم به ذکر است برگه های اعلامیه به صورت تک تک و جداگانه قابل پرینت نیستند  ، اما می توان برگه های اعلامیه را به صورت لیست وار پرینت گرفت و یا خروجی اکسل از لیست برگه ها تهیه کرد ، جهت این کار به روش ذیل عمل می کنیم :

پس از ورود به قسمت برگه های اعلامیه با انتخاب آیکن مشخص شده در تصویر می توان از لیست برگه ها پرینت یا خروجی اکسل تهیه کرد.

 

فهرست