آخرین مقالات

مقدمه

مقدمه ماژول حسابداری :

* نوشته های آبی در تمامی قسمت های نرم افزار حسابداری ابری هوفر لینک بوده و میتوان با کلیک بر روی آن به حالت ویراش و یا مرحله بعدی و یا نمایش جزئیات بروید.

* در جداول هوفر در هر ستون امکان مرتب سازی و فیلتر کردن وجود دارد .

* مفهوم حساب محرمانه : در قسمت کدینگ تفضیلی امکان محرمانه کردن حساب ها فراهم شده است در این حالت کاربران با دسترسی ها پایین مثل کمک حسابدار امکان رویت و یا استفادهاز حساب های محرمانه را ندارند .

* مفهوم حساب مسدود : در قسمت کدینگ تفضیلی امکان مسدود کردن حساب وجود دارد که در واقع هیچ کابری نمیتواند از حساب های مسدود استفاده یا گزارش گیری کند .

Next ورود اطلاعات
فهرست