نوشته های اخیر

مرور حسابها

۴- مرور حسابها :
  • – جهت بررسی گردش حسابها و مشاهده کلی مانده حسابها در سه سطح کل ، معین و تفضیلی و همچنین شناورها می توان از مرور حسابها استفاده نمود ، به ترتیب ذیل :

باز کردن منو  سمت راست – انتخاب گزینه مرور حسابها – تیک دار نمودن حساب مورد نظر – انتخاب گزینه گردش

مرور حسابها جامع ترین گزارش هوفر بوده و از کل به ریز اسناد و منابع اسناد قابل دسترسی میباشد .

لازم به ذکر است با انتخاب گزینه پارامتر در قسمت سمت چپ بالای صفحه می توان در مرور حساب پارامترهای مورد نظر از جمله انتخاب بازه زمانی ، انتخاب بازه سندی ، پارامتر بر اساس شناور و … را اعمال کرد .

نکته قابل توجه این است که مرور حساب به صورت پیش فرض حسابهای گردش خورده با مانده صفر را نمایش می دهد  ، چنانچه کاربر تمایل به رویت مانده های صفر نداشته باشد می تواند با برداشتن تیک مانده صفر در قسمت پارامتر از ارائه این مانده ها در گزارش مرور جلوگیری کند .

همچنین با انتخاب آیکن خروجی اکسل در قسمت بالای صفحه نیز می توان از گردش مورد نظر در مرور حسابها خروجی اکسل دریافت کرد .

تیک های فیلترینگ مرور حساب به ترتیب بالا به پایین  کاربرد دارند .

فهرست