آخرین مقالات

گزینه برگه تولید

3گزینه برگه تولید

در این قسمت با توجه به آنکه  آنالیز تمامی کالاهای ساخته شده را تعریف کردیم حال میتوانیم برگه تولید ایجاد کنیم .بعد از انتخاب گزینه برگه تولید کادر قرمز رنگ عکس شماره 5

**در واقع صدور برگه تولید منجر به صدور برگ رسید کالا و حواله مصرف خواهد شد به معنی که برای ایجاد محصول جدید برگ رسید و برای مصرف مواد اولیه آن محصول برگ حواله صادر میگردد .

با زدن دکمه برگه تولید لیست برگه تولید هایی که تا کنون ایجاد شده است به شما نمایش داده خواهد شد .

عکس شماره 5

حال که گزینه برگه تولید (کادر قزمز عکس شماره 5 )را انتخاب کردین در بالای لیست قابل مشاهده دکمه جدید را زده و کادر هدر برگه تولید نمایش داده میشود که مهم ترین فیلد آن انتخاب انبار مبدا است .

توضیح اینکه انبار مبدا انباری است که مواد اولیه از آن انبار خارج شده و مصرف میشوند و انبار کالای ساحته شده در جزئیات برگه تولید از شما پرسیده خواهد شده که در نهایت محصول تولید شده به آن انبار اضافه میگردد .

پس از رد شدن از هدر برگه تولید جدول جزئیات برگه تولید ظاهر میشود  (عکس شمازه 6)

عکس شماره 6

توضیح گزینه های موجود در برگه تولید که با کادر مشکی در عکس شماره 6 مشخص شده

 

1 – کادر محصول :دراین قسمت نام کالایی که قرار تولید بشه را انتخاب  میکنیم

 

2 – کادر فرمول : در این قسمت نام یا شماره فرمول تولید (آنالیز تولید) که در قسمت برگه فرمول تولید برای هر کدام از کالاهای ساخته شده تعریف کردیم را انتخاب میکنیم

 

3 – کادر مقدار : در این قسمت مقدار یا تعداد تولید را  تایپ میکنیم

 

4 – کادر واحد : در این قسمت واحد کالای ساخته شده ای که قرار تولید براش بزنیم رو انتخاب میکنیم (مثال عدد.کیلو.شاخه و ….)

5 – کادر انبار مقصد: در این قسمت انبار کالای ساخته شده یا انباری که قرار کالا پس از تولید به آن اضافه گردد یابد انتخاب میشود .

 

6 – کارد قرمز رنگ انتهای سمت چپ تصویر (شکل دیسکت ) : این گزینه را بعد از کامل کردن هر سطر انتخاب میکنیم تا همان سطر دخیره شود  و به سطر بعد روید

 

در این مرحله پس  کامل کردن برگه تولید حال گزینه (تولید ) بالای صفحه  که با کادر قرمز رنگ (عکس شماره 7 ) مشخص شده را انتخاب  کرده تا عملیات تولید بصورت اتومات انجام شود

عکس شماره 1-6

کادر مربع سمت راست هر سطر : که با کادر و فلش قرمز رنگ مشخص شده  با تیک کردن این کادر مانند (تصویر 1-6) گزینهای (حذف حذف سند و صدور سند )بالای صفحه سمت چپ که با کادر مشکی مشخص شده فعال میشود  که جهت صدور و حذف سند یا حرف کامل برگه تولید تیک شده کاربرد دارد (تصویر شماره 1-6 )

 

شمارهای آبی رنگ هر سطر که با فلش آبی رنگ مشخص شده (تصویر 1-6 )  شماره برگه تولید میباشد که با کلیک کردن آن امکان نشان دادن محتوای برگه تولید را به شما میدهد

 

گزینه ویرایش که انتهای هر سطر سمت چپ تصویر 1-6 نشان داده شده جهت ویرایش هر برگه تولید کاربرد دارد

برای ایجاد برگه تولید جدید گزینه جدید بالای صفحه برگه تولید سمت چپ را انتخاب میکنیم (تصویر 1-6 )

Previous میز کار
Next فرمول تولید
فهرست