آخرین مقالات

معرفی حقوق و دستمزد

تعریف کارمند

در ماژول حقوق و دستمزد نرم افزار هوفر روال کار به این صورت است که ابتدا یک نفر به عنوان کارمند تعریف می شود. کارمند یکی از تفصیلی های داخل سیستم است، بنابراین قبل از این که کارمند تعریف شود باید یک تفصیلی تعریف شود. توجه داشته باشید که حساب کاری که می سازید باید شخص باشد.  بعد از این که شخص تعریف شد باید به عنوان کارمند در سیستم هوفر تعریف شود.

فرم افزودن کارمند

حسابدار سیستم تشخیص می دهد وقتی سند حقوق و دستمزد این شخص ثبت شد در چه معینی قرار گیرد. توجه داشته باشید که در داخل سیستم کد کارمند بیشتر جنبه نمایشی دارد و برای سرچ ها از کد کارمند استفاده می شود. حالت شروع به کار مربوط به دیسکت بیمه است. زمانی که دیسکت بیمه را رد می شود، مشخص می گردد شروع به کار کارمند چه وقتی است.

کارمند-دیسکت-بیمه

دیسکت بیمه مربوط به بیمه تامین اجتماعی است و به صورت یک فایل ارائه می شود. فیلد های نام پدر و  جنسیت هم مربوط به دیسکت بیمه می باشد.

شعبه بیمه و شعبه مالیات

اشخاص ممکن است داخل شعب بیمه های تامین اجتماعی مختلفی باشند، که مالیات آنها در جاهای مختلفی اصطلاحا مشخص می گردد. مثلا برای یک شرکت ممکن است چند پرسنل در یک کارگاه و چند پرسنل در کارگاه دیگر باشد.

شعبه-بیمه

شعبه-مالیات

در قرارداد فرد باید شعبه بیمه و شعبه مالیات مشخص گردد. بنابراین قبل از این که قرارداد تنظیم شود باید شعبه بیمه و شعبه مالیات فرد را مشخص کرد. شعبه تامین اجتماعی نوع بیمه را مشخص می کند و نوع تفصیلی نیز از نوع سازمان است یعنی حتما باید شرکت باشد.

فرم-افزودن-سال

بعد از تعریف کارمند باید سال تعریف شود. برای این منظور در قسمت سندها سال را تعریف می گردد. برای سال یکسری پارامترها تعریف می شود. برخی پارامترها از جمله حداقل دستمزد و حق مسکن طبق یکسری محاسبات و با ضرایبی داخل فیش حقوقی می نشینند.

مالیات به صورت پلکانی است. به طور مثال برای اقلام حقوقی کمتر از 30000000 ریال مالیات در نظر گرفته نمی شود. از مبلغ 30000000 ریال تا 75000000 ریال مالیات 10 درصد، از مبلغ 75000000 ریال تا 105000000 ریال مالیات 15 درصد در نظر گرفته می شود و این روند تا مبالغ بالاتر ادامه خواهد داشت.

درصد-مالیات-مختللف

مالیات ممکن است به صورت های مختلفی در نظر گرفته شود. مثلا مناطق آزاد از مالیات معاف هستند و مالیات مناطق محروم به صورت دیگری محاسبه می شود و برخی مناطق دارای مالیات 50 درصد می باشند. به همین دلیل در سیستم ما سقف مالیات به صورت داینامیک در نظر گرفته می شود. برخی سقف ها به طور پیشفرض در نظر گرفته شده اند. اما اگر شما قصد دارید مالیاتی تعریف کنید که به صورت پیشفرض وجود ندارد ابتدا باید در بخش عوامل حقوقی سقف مالیات 25 درصد را تعریف کنید و اعلام کنید که این مالیات به صورت سال به سال پر می شود. سپس داخل فرمول ها تغییرات لازمه را اعمال کنید تا سیستم از آن پشتیبانی کند. پس باید فرمول مالیات ، داخل سیستم پیاده سازی شود.

ثبت قرارداد

بعد از این که کارمند و اطلاعات سالانه تعریف شد، نوبت ثبت قرارداد است. برای یک کارمند قرارداد ثبت می شود و ماه به ماه حقوق محاسبه شده و هر ماه به ماه فیش حقوقی دریافت می کند.

ثبت-قرارداد

بخش هایی از فرم قرارداد از شماره قرارداد تا تاریخ، شعبه بیمه و شعبه مالیات ثابت هستند و بخش هایی هم داینامیک می باشد.

فیلد مشمول بیمه بیکاری از فیلدهای سیستمی نیست این فیلد در بخش عوامل حقوقی تعریف شده و در فرم ما قرار می گیرد. در سیستم ما تعداد اقلام حقوقی کمی فعال است و کاربر نمی تواند پیشفرض های سیستم را حذف کند تنها می تواند آنها را غیر فعال کند. بنابراین این اگر می خواهید حق مسئولیت را در نظر بگیرید باید قلم حقوقی مورد نظر خود را بنوسید.

اولین نکته ای که وجود دارد این است که تاریخ های قرارداد باید به گونه ای تعریف شود تا با یکدیگر تداخل نداشته باشد. توجه داشته باشید که یک فرد نمی تواند دو قرارداد فعال داشته باشد. در صورتی که برای فردی دو قرارداد ثبت شود. ملاک سیستم، قرارداد آخر است.

از آن جایی که هر کاربر می تواند تنها یک قرارداد در ماه داشته باشد. اگر قراردادی از یکم تا پانزدهم ماه در نظر گرفته شده و قرارداد بعدی از پانزدهم ماه به بعد این قرارداد ها می تواند به دو صورت اصلاح گردد:

  1. قرارداد اول تا آخر ماه قبل در نظر گرفته شود و قرارداد بعدی از یکم ماه بعد. بنابراین حقوق را ماه دوم دریافت می کند.
  2. قرار داد اول از یکم تا آخر ماه در نظر گرفته شود و حقوق را هم در همین ماه دریافت می کند.

توجه داشته باشید که فرمول های قانونی که در سیستم وجود دارند به تفکیک ماه است و مشتری های ما معمولا مشتری های دولتی نیستند.

قرارداد به کارکرد کاری ندارد. یعنی حقوق شما بر اساس کارکرد شماست. مثلا اگر شما 15 روز به اندازه 30 روز کار کرده باشید، به شما به اندازه یک ماه حقوق تعلق می گیرد. اما اگر قرارداد شما 30 روزه باشد و تنها 15 روز کار کرده باشید، کسری کار به شما تعلق می گیرد.

در داخل قرارداد شعبه بیمه و شعبه مالیات غیر از دیسکت بیمه در صدور سند نیز کاربرد دارد. مثلا برای افراد در شعب مالیاتی مختلف در بخش حسابداری ستون های جدا در نظر گرفته می شود. در قرارداد فقط اضافات فیش می آید که اضافات مستمر هستند یعنی هر ماه پرداخت می شود. در روند سیستم کاری موجود به غیر از اضافات مستمر، اضافات ماهانه نیز وجود دارد و شامل مواردی است که نمی تواند داخل قرارداد ذکر شود مانند پورسانت فروش. در قرار داد کسور نمی آید چرا که کسور برای همه محاسبه می شود.

محاسبه فیش حقوقی

حال وقت آن رسیده تا در قرارداد قلم حقوقی اضافه گردد. موقع اضافه کردن قلم حقوقی سیستم از ما سوال می پرسد. مثلا اگر نخواهید حق خواربار را اعمال کنید دیگر سیستم در این خصوص از شما سوالی نمی پرسد.

عوامل-حقوقی

فرض کنید می خواهید حقوق پایه را اعمال کنید . سیستم در این خصوص از شما سوال می کند که حقوق پایه چقدر است؟  سیستم از روی فرمول تشخیص می دهد. (حقوق پایه روزانه * 30)

فرم-ویرایش-عامل-حقوقی

فرم-ویرایش-عامل-حقوقی

  • هر سوالی که سیستم می پرسد با گرفتن اطلاعات از شما متغیری مقدار می گیرد و با فرمول هایی که به طور پیشفرض درون سیستم ثبت شده محاسبات انجام می شود مثلا با وارد کردن حقوق پایه روزانه و ضرب این مقدار در عدد 30 حقوق پایه ماه محاسبه می شود. با این وجود می توان برای هر فرد حقوق پایه متفاوتی را تعریف کرد.
  • برای محاسبه فیش حقوقی می توانید همه افراد را انتخاب کرده و به یک باره فیش حقوقی همه افراد را محاسبه کنید.
  • بعد از ثبت فیش حقوقی می توانید متغیرها و فیلدهای موجود را جا به جا کنید. این جا به جایی روی تمام فیش های حقوقی همه افراد اعمال می گردد.
  • فیش حقوقی را می توانید به صورت تکی یا گروهی برای تمام افراد چاپ کنید.
  • در فیش حقوقی اضافات، کسور و موارد مختلف را می توانید ببینید.

نکته اول) در تعریف اقلام اگر تیک نمایش در فیش برداشته شود، دیگر در فیش حقوقی ظاهر نمی شود.

نکته دوم) مساعده کسر است از شخص گرفته شده و از طریق حقوق به مجددا به همان شخص برگردانده می شود. اما پاداش جزء اضافات است.

نکته سوم) منشا پرداختی، یکی قرارداد و دیگری ماه است. بیمه تامین اجتماعی و سهم کارمند داخل قرارداد و ماه نیست . مالیات کسور است و برای همه حساب می شود . اگر مقدار مالیات صفر باشد داخل فیش حقوقی نمی آید اما اگر مقدار داشته باشد داخل فیش حقوقی ذکر می شود.

نکته سوم) برای Import کارکرد ابتدا باید قالب را بگیرید و پس تغییرات مجدد قالب را بارگذاری کنید. داخل قالب لیست افراد را به شما نشان می دهد.

عوامل حقوقی

هسته اصلی سیستم عوامل حقوقی می باشد. در تعریف عامل حقوقی عنوان، عنوان انگلیسی را وارد می کنید تا در فرمول ها از آن استفاده کنید. در این فرم اگر نوع قلم را از نوع قلم حقوقی نیست انتخاب کنید یعنی یک متغیر میانی در نظر گرفته شده که می خواهیم در قلم حقوقی از آن استفاده کنیم. مانند سقف مالیات. اما مقدار این قلم حقوقی از کجا می آید که می تواند به صورت دستی، فرمول و متد باشد. اگر دستی باشد مقدار آن را می نویسید و از شما می پرسد که فرم ورود اطلاعات آن چیست؟ اگر فرمول باشد باید فرمول محاسباتی آن را بنویسیم.

افزودن-فرم-عامل-حقوقی

حال فرض کنید میزان فروش را به صورت ماهانه برای پورسانت دارید که اگر مبلغ نداشته باشد خطا می دهد بنابراین مقدار پیشفرض آن صفر در نظر گرفته می شود . با این که میزان فروش ماهانه قلم حقوقی نیست می توانید تیک نمایش در فیش را بزنید تا تنها تست لازمه جهت نمایش در فیش حقوقی را انجام دهید. حال می خواهیم یک قلم حقوقی تعریف کنید که این بار نوع آن فرمول می باشد. اگر تیک محاسبه برای همه در قرارداد را بزنید این قلم برای همه محاسبه می شود. به طور مثال:

میزان فروش ماهانه * 0.6

اگر مقدار بالا صفر شود از روی فیش نیز حذف می گردد.

حساب-بدهکار-معین-بدهکار

حساب بدهکار و حساب معین بدهکار در فرم عوامل حقوقی برای این منظور استفاده می شود که وقتی سندی ثبت می گردد. سند دو طرف دارد. شخص که مبلغ را پرداخت می کند و از سمت اطلاعات کارمند می آید و یکی شرکت که هزینه را پرداخت می کند.

پولی که از افراد دریافت می شود به عنوان درآمد شرکت در نظر گرفته می شود. برای هر شرکت در سیستم حسابداری باید مشخص شود پول دریافتی مربوط به کدام بخش از شرکت می باشد مثلا واحد فروش محصولی را فروخته است. بنابراین در سیستم حسابداری بدهکار و بستانکار مشخص می شود.

خود کارمند : یعنی پولی که از شخص گرفته شده از یک حساب به حساب دیگر منتقل شود.

حساب خود شرکت: همان پولی است که از افراد دریافت می کند و در حساب شرکت قرار می گیرد.

شعبه بیمه کارمند: گاهی شرکت واسطه می شود تا پولی را دریافت کرده و به شرکت بیمه پرداخت کند.

شعبه مالیات کارمند: گاهی شرکت واسطه می شود تا پولی را دریافت کرده و به عنوان مالیات پرداخت کند.

 مثال دیگر

برای مثال عامل حقوقی عیدی و پاداش به صورت زیر تعریف می گردد.

فرمول حقوقی عیدی و پاداش به صورت زیر است:

(hoghoogh_paye_roozane*2<had_aghal_hoghoogh_roozane*3?hoghoogh_paye_roozane*30*2:had_aghal_hoghoogh_roozane*30*3)/12.0 * zarib_karkerd

عیدی پاداش

عیدی-پاداش

نکته) در فرمول ها برای این که اعشار محاسبه گردد عدد 12 را به صورت اعشاری یعنی 12.00 بنویسید.

 

 

فهرست