آخرین مقالات

فاکتور فروش

.فاکتور فروش :

برای ثبت فاکتور فروش کالا و یا فاکتور انجام خدمات می بایست از این قسمت استفاده کنید

* با کلیک بر روی گزینه فاکتور فروش لیست فاکتور های قابل مشاهده برای شما (مجوز توسط ادمین ) برای شما نمایش داده می شود

* برای ثبت فاکتور فروش شما به دو صورت می توانید عمل کنید .

  • انتخاب گزینه جدید و ثبت فاکتور در قسمت فاکتور فروش
  • ثبت پیش فاکتور و انتخاب گزینه ایجاد فاکتور در سند پیش فاکتور

* نحوه تکمیل کردن فاکتور فروش مطابق توضیحات فاکتور خرید می باشد

* در حالت دو مرحله ای بعد از ثبت فاکتور با انتخاب ایجاد حواله خروج کالا از انبار ثبت می شود .

* شما در فاکتور فروش و حتی پیش فاکتور می توانید با انتخاب گزینه دریافت مستقیما وارد ماژور نقد بانک شده و نسبت به تسویه فاکتور خود اقدام نمایید .

* در صورتی که از گزینه دریافت و پرداخت فاکتور خرید و فروش استفاده کنید و وارد ماژور نقد بانک شود هوفر به صورت خودکار هدر مربوط به برگه دریافت و پرداخت شما را کامل کرده و شما فقط می بایست نحوه دریافت و پرداخت و مبلغ آن را مشخص کرده و صدور سند نمایید .

نکنه : حالت های مختلفی از چاپ در فاکتور فروش موجود است که میتوانید پرینت نمایید .

Previous پیش فاکتور آنلاین
Next فاکتور خرید
فهرست