آخرین مقالات

ریالی کردن برگه های انبار

1 . ریالی کردن برگه های انبار :

به دلیل اینکه انبار دار به ریال برگه ها دسترسی نداشته و برای ایشان مشاهده قیمت ها نیز غیر ممکن است ،برای مشخص کردن مبلغ ریالی برگه های انبار (رسید ها تحویل کالا و تعدیلات اضافی ) از این قسمت استفاده نمایید

* در این قسمت شما می بایست مبلغ ریالی رسید های تحویل و تعدیلات اضافی که در قسمت انبار ثبت شده است را مشخص کنید .

* در زمان ورود به این قسمت لیستی از برگه های انبار که مبلغ آن مشخص نشده برای شما نمایش داده خواهد شد با ریالی کردن هر رسید این رسید از لیست پیش فرض حذف خواهد شد .

* برای مشاهده همه لیست ها از گزینه سمت راست شما می باسیت همه برگه ها را انتخاب کنید

Previous سند کردن برگه های انبار
Next لیست قیمت
فهرست