آخرین مقالات

گزارش ترازنامه

گزارش ترازنامه دارای بخش های زیر می باشد:

  1. دارایی های جاری
  2. بدهی های جاری

دارایی های جاری:

مانده ی همه دارایی هایی که نوع آنها دارایی های جاری می باشد.(حساب ها – تعریف حساب – دارایی های جاری)

جمع دارایی های جاری:

به اسناد دریافتنی بدهکاران تجاری اضافه می شود.

موجودی نقد + حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری + سایر حساب ها و اسناد دریافتنی + موجودی مواد و کالا

دارایی های غیر جاری :

مانده همه ی حساب های کلی که نوع آن ها دارایی های ثابت می باشد.

بدهی های جاری:

مانده ی همه ی حساب هایی که نوع آنها بدهی می باشد. (حساب ها – تعریف حساب – بدهی ها)

جمع بدهی ها:

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری + سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

حقوق صاحبان سهام:

جمع مانده حساب هایی کل که نوع آن سرمایه است و جمع سرمایه. (حساب ها – تعریف حساب – سرمایه)

نکته 1: بدهکاران تجاری ، تفصیلی هایی هستند که معین آنها مشتریان و مانده آنها بدهکار است.

نکته 2: بستانکاران تجاری ، تفصیلی هایی هستند که در گروه کلی هستند که معین آنها مشتریان هستند.

نکته3: معین مشتریان در تنظیمات آمده است. (تنظیمات اولیه – حسابهای عملیات و گزارشات حسابداری– حساب معین جاری اشخاص)

Previous آموزش درج کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری هوفر
فهرست