آخرین مقالات

دسته‌بندی نشده

تعدیلات سنواتی چیست؟ نحوه ثبت نمودن تعدیل سنواتی در دفاتر

تعدیلات سنواتی چیست؟

تعدیلات سنواتی در واقع شامل اشتباهات حسابداری، روش‌های حسابداری و رویه‌های حسابداری می‌گردد. تعدیلات سنواتی در واقع اقلامی است که مربوط به سنوات قبل هستند و در حساب تعدیل مانده سود و زیان انباشته ابتدای دوره بعد منظور می‌گردد و با توجه به ماهیت رویداد اتفاق افتاده، می‌تواند بدهکار یا

سود و زیان انباشته چیست؟

سود و زیان انباشته چیست؟

تا به حال عبارت سود و زیان انباشته به گوشتان خورده است؟ شرکتهای تجاری درپایان سال مالی بخشی از سود خود را بین سهامداران به صورت نقدی تقسیم میکنند و بخشی از آن را به عنوان سود انباشته نگه میدارند. سود انباشته آن قسمت از سود شرکت هست که بین