نحوه محاسبه کسور قانونی حقوق و دستمزد سال 1401

نحوه محاسبه کسور قانونی حقوق و دستمزد سال 1401

در مقاله قبلی بطور کامل به بخشنامه حقوق و دستمزد و همچنین میزان کسور قانونی آن اشاره شد در این مقاله قصد داریم به نحوه محاسبه مبالغ مذکور (کسور قانونی) و تهیه لیست حقوق و دستمزد بپردازیم.

 


حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ – حداقل حقوق وزارت کار برای کارگران


 

همانطور که در مقاله قبلی نیز  اشاره شد کارفرما موظف است در زمان تنظیم لیست حقوق ودستمزد، با توجه به مصوبات قانونی یا براساس توافق به عمل آمده با پرسنل، مبالغی را تحت عنوان کسورات، از حقوق و مزایای آنان کسر و به سازمان های ذینفع پرداخت نماید. این کسورات شامل دو دسته می شود:

کسورات قانونی: مواردی که قانون اجازه کسر از حقوق را داده است. مانند موارد ذیل:

 حق بیمه کارگر

به موجب ماده 148 قانون کار،کارفرما موظف است کارگران را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید. حق بیمه شامل 7%سهم کارگر و 23%سهم کارفرما می باشد. همه اقلام حقوق و دستمزد به غیر حق اولاد و حق ماموریت شامل کسر حق بیمه می باشند.

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات به حقوق و مزایای بیش از سقف معافیت اعلام شده تعلق می گیرد. برای محاسبه مالیات ازجدول مالیاتی استفاده می گردد. در سال 1401سقف معافیت مالیاتی ماهانه مبلغ 56,000,000ریال است – وچون در بطن مقاله قبلی جدولی بانام میزان حقوق و دستمزد و مالیات متعلقه گنجانده شده بود در اینجا جهت پرهیز از تکرار مکررات از پرداختن به مقوله مذکور صرف نظر کرده و فقط به نحوه انجام کسورات آن میپردازیم-  بنابراین فردی که حقوق و  مزایایی بیشتر ازاین دریافت کند مشمول مالیات می شود. کلیه اقلام حقوق و دستمزد به غیر از حق ماموریت شامل کسر مالیات می باشند.

صندوق اجرا(اجراییات)

اجراییات به مبالغی گفته می شود که به موجب رای دادگاه  یا مراجع قانونی باید به وسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد. برخی ازمواردی که می تواند موجب صدور حکم دادگاه مبنی بر کسر مبلغی از حقوق شود عبارتند از:

– عدم پرداخت نفقه یا مهریه توسط کارگر به همسر و ارائه شکایت همسر به دادگاه خانواده برای دریافت نفقه یا مهریه

– عدم پرداخت بدهی توسط کارگر به اشخاص ثالث و ارائه شکایت طلبکار به دادگستری برای دریافت طلب خود

– چنانچه کارگر محکوم به پرداخت غرامت دال بر وارد آوردن خسارت به کارفرمای خود باشد که در قبال این غرامت، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب دادگاه برداشت نمود. و مبلغ آن نباید بیشتر از یک چهارم کل حقوق کارگر باشد.

– عدم پرداخت اقساط توسط شخص ثالثی که کارگر ضمانت پرداخت آنرا کرده است.

– کارگر محکوم به پرداخت دیه شده باشد. .

کسورات توافقی

مواردی که با توافق کارگر وکارفرما یا براساس قراداد بین آنها، در زمان تنظیم لیست حقوق ودستمزد ازحقوق کارکنان کسرمی گردد. برخی ازاین کسورات عبارتند از:

مساعده: بخشی ازحقوق است که به طور معمول قبل از پایان هرماه به علت نیاز کارکنان، به آنان پرداخت می شوند ودر زمان تنظیم لیست حقوق ودستمزد همان ماه به طور کامل ازحقوق آنان کسر می گردد.

بدهی اشخاص به شرکت تعاونی ها یا اشخاص: بنا به درخواست کارگرانی که به شرکت تعاونی یا اشخاص دیگر بدهکارند،کارفرما اقساط بدهی را ماهانه از حقوق آنان کسر وبه طلبکارتن پرداخت می نماید.

اضافه پرداخت ماه قبل: چنانجه در ماه قبل براثر اشتباه محاسباتی مبلغی بیش از مبلغ واقعی به کارگر داده شده باشد، مبلغ مورد نظر در ماه جاری ازحقوق ومزایای وی کسر می گردد.

سایر موارد: اقساط وام، کسری کار وغیبت، سایر بیمه ها (بیمه تکمیلی، بیمه دندانپزشکی ونظایرآن‌ها) وسایر کسور.

 


سیستم حقوق و دستمزد هوفر


نحوه محاسبه حق بیمه کارگر

اولین قدم برای محاسبه حق بیمه کارگران، مشخص کردن میزان حقوق کارگر است. بعد از مشخص شدن میزان حقوق کارگر یا با توافق طرفین یا براساس قوانین موجود در واحد شغلی،ریز حقوقی کارگر توسط بخش حسابداری حقوق و دستمزد مجموعه تنظیم، و قراردادی منعقد میشود که به قرارداد کار معروف است، در قرارداد کار معمولا مشخصات دقیق طرفین و میزان حقوق و دستمزد و مزایای آن و همچنین وظایف کارگر و تاریخ شروع و اتمام آن ذکر میشود.

شایان ذکر است که قراردادکار معمولا در دونسخه منعقد میشود که یک نسخه در نزد کارفرما و نسخه دیگر به کارگر تحویل داده میشود.

پس از انجام مراحل فوق و شروع به کار و اتمام ماه اول اشتغال، نوبت به تنظیم لیست حقوق و دستمزد می رسد و وظیفه تنظیم لیست حقوق و دستمزد بر عهده واحد حسابداری می باشد. در مرحله اول واحد حسابداری گزارش کارکرد یا ورود و خروج پرسنل، میزان کسرکار و اضافه کار را از واحد کارگزینی و اداری دریافت میکند سپس اطلاعات مربوطه را در جدولی که به جدول یا لیست حقوق ودستمزد معروف است قرار میدهد تا میزان حقوق و دستمزد ناخالص کارگر مشخص گردد. سپس از میزان حقوق و دستمزد مشخص شده محاسبات کسور قانونی و توافقی انجام میشود -شایان ذکر است که در اکثر شرکتها کسور قانونی شامل بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر درآمد حقوق می باشد- تا میزان حقوق و دستمزد خالص پرداختنی به کارگر و حسابهای پرداختنی سازمانهای مربوطه بدست آید. بعد از انجام مراحل فوق نوبت به مراحل پرداخت می رسد که هر سازمان و واحد شغلی روال خاص خود را دارد .

امتیازدهی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا