نوشته های اخیر

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری چیست؟

شرکت‌های پیمانکاری برای تحلیل وضعیت مالی و برآورد هزینه‌ها و پیش‌بینی آیندۀ شرکت به سیستم ویژۀ حسابداری نیاز دارند. نرم‌افزارهای پیمانکاری طراحی شده‌اند تا این نیاز مدیران سازمان‌های پیمانکاری را برآورده کنند. پیمانکاری فرآیند پیچیده و پر از محاسبات مالی است. جز با استفاده از نرم‌افزارهای دقیق و کارآمد نمی‌توان از ادارۀ دخل و خرج شرکت برآمد. با تعریف مفهوم حسابداری شرکت های پیمانکاری، انتخاب بهترین نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری آسان می‌شود.

حسابداری پیمانکاری چیست؟

تعداد شرکت های پیمانکاری همزمان با رشد ساخت‌وساز ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی و خدماتی رو به افزایش است. حجم درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های پیمانکاری مفصل و پر از جزئیات است.

قراردادهای پیمانکاری با بردن مناقصه شروع و با اتمام پروژه تمام می‌شود. قوانین حقوقی پیمانکاری شامل قوانین مالیاتی، مبانی قانونی مختص قراردادهای پیمانکاری و فعالیت‌های ارزی پیمانکاری را شامل می‌شود. هر قرارداد، هزینه‌های عملیاتی، حقوق دریافتی و نیروی انسانی خاص خودش را دارد. بنابراین باید به‌دقت در طول پروژه مقادیر این پارامترها را بسنجند. در این صورت می‌توانند بودجه قرارداد را مدیریت کرده و پروژه را به پایان برسانند.

حسابداران پیمانکاری می‌توانند هزینه‌ها و سود دریافتی پروژه را قبل و در حین اجرای پروژه محاسبه کنند. به این‌ترتیب می‌توانند مدیران پیمانکار را توجیه کنند که همکاری در چه مناقصه‌هایی برای سود بیشتر مناسب‌ است.

انواع حسابداری شرکت های پیمانکاری عبارتند از:

 • حسابداری پیمانکاری ساختمان
 • حسابداری ویژه پیمانکاری طرح های عمرانی
 • پیمانکاری تامین نیروی انسانی
 • پیمانکاری خدماتی
 • پیمانکاری پروژه ای

انواع حسابداری پیمانکاری

شرکت پیمانکاری چیست؟

شرکت پیمانکاری به مجموعه‌ای می‌گویند که به‌موجب قراردادی، اجرای عملی را با شرایط و مبلغ معین از کارفرما می‌پذیرد. شرکت های پیمانکاری متناسب با حرفه، تعداد نیروی انسانی و سابقۀ فعالیت‌شان، پروژه‌های متفاوتی به‌عهده می‌گیرند.


آشنایی با نرم افزار حسابداری پیمانکاری هوفر


قراردادهای پیمانکاری در یازده گروه طبقه بندی می‌شوند:

 1. راه و ترابری
 2. صنعت و معدن
 3. ساختمان
 4. مرمت آثار باستانی
 5. تاسیسات و تجهیزات کشاورزی
 6. آب
 7. کاوش‌های زمینی
 8. نفت
 9. گاز
 10. نیرو
 11. ارتباطات

ارکان اصلی پیمانکاری

 • پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی که مسئولیت اجرای عملیات را از سوی کارفرما می‌پذیرد.
 • کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی که با پرداخت مبلغ معینی، پیمانکار را برای انجام عملیات مشخصی انتخاب می‌کند.
 • قرارداد سندی مبنی بر اینکه رابطۀ حقوقی میان کارفرما و پیمانکار است. قرارداد این دو طرف را ملزم می‌کند تا به‌صورت کامل به تعهدات خود عمل می‌کنند.

وظایف حسابدار پیمانکاری

مهمترین عامل در پیشرفت پروژه‌های پیمانی، استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری پیمانکاری برای پیگیری فرآیند پروژه است. این هدف با انجام عملیات‌ زیر توسط نرم‌افزارهای مربوط به این کار صورت می‌پذیرد. این عملیات به ثبت های حسابداری پیمانکاری معروفند.

 • ثبت مرجع هزینه برای هر پروژه
 • ثبت ضمانت‌های پرداختی به کارفرما و ثبت ضمانت‌های دریافتی از پیمانکار دوم
 • ثبت پیش‌دریافت ها
 • دسته‌بندی مجزای هر پروژه و ثبت ارزش تمام‌شده هر پروژه
 • ثبت تنخواه پروژه‌ها بصورت مستمر
 • ثبت صورت وضعیت پرداخت شده هر پروژه
 • ثبت تمامی حساب‌های پیمانکاران دست دوم و زیرمجموعۀ آنان
 • ثبت دفاتر قانونی
 • گزارش صورت مالی پروژه‌ها
 • گزارش بهای تمام‌شده در انتهای پروژه
 • ارائه لیست بستانکاران و بدهکاران پروژه
 • ارائه گزارشات تجمیعی و تفکیکی پروژه ها

حسابداری شرکت های پیمانکاری چگونه انجام می‌شود؟ مراحل و روش‌ها

شاید بخواهید بدانید نحوه حسابداری شرکت های پیمانکاری چگونه است؟ حسابداری شرکت‌های پیمانکاری مراحل و روش‌هایی دارد. در این بخش ابتدا مراحل انجام حسابداری پیمانکاری را توضیح می‌دهیم. سپس روش‌های رایج انجام آن را معرفی می‌کنیم. اگر شما یک حسابدار شرکت پیمانکاری هستید با روش‌های دیگری نیز بدانید. اما معرفی تمام روش‌ها یا جزئیات مراحل از حوصله این مقاله خارج است.

مراحل حسابداری پیمانکاری

حسابداری شرکت های پیمانکاری سه مرحله دارند: مطالعۀ مقدماتی طرح، مطالعۀ تفصیلی طرح، اجرای طرح. هرکدام از این مراحل جزئیاتی دارد. اما به‌خودی خود حسابداری پیمانکاری به سه مرحله تقسیم می‌شود. در این قسمت این سه مرحله را معرفی می‌کنیم و توضیح مختصری برای هرکدام ارائه می‌دهیم.

مرحله اول حسابداری پیمانکاری : مطالعۀ مقدماتی طرح

در این مرحله پیمانکار هدف و اجزای تشکیل‌دهندۀ طرح را مشخص می‌کند. نوع مصالح و تعداد و دسته‌بندی نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات برآورد می‌شود. زمان اتمام و مراحل اجرایی میانی تعیین شده و احتمال اتفاقات در حین اجرای پروژه را پیش‌بینی می‌کنند. پس از محاسبۀ مقدمات، تحقیقات برای تعیین عوامل اصلی انجام می‌شود و نقشۀ راه برای اجرای این مراحل طراحی می‌شود. از میان شیوه‌های مختلف تحقیق‌شده، بهترین آن انتخاب شده و به تائید پیمانکار و کارفرما می‌رسد. نتایج حاصل از این مرحله منجر به تصمیم‌گیری کلی در مورد برنامه‌ها و شناخت طرح‌ها و مدیریت آن‌ها می‌شود.

مرحله دوم حسابداری پیمانکاری : مطالعۀ تفصیلی طرح

مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه و آزمایش‌های لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی است. در این مرحله همچنین مشخصات کلی طرح و تعیین محل‌های مناسب و برآورد ابعاد و مخارج هر بخش تعیین می‌گردد. نقشه‌برداری‌ها، تحقیقات محلی، شبیه‌سازی و آزمایش مشخصات فنی پروژه نیز در این بخش برآورد می‌شود. سپس حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین می‌شود. این گزارشات مبنای تصمیم‌گیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.

مرحله سوم : اجرای طرح

تحویل کامل مسئولیت پروژه از سوی کارفرما به پیمانکار در این مرحله انجام می‌گیرد. در همین مرحله است که قرارداد منعقد و عملیات اجرای پروژه شروع می‌شود. بودجۀ مورد نیاز هر مرحله در این قسمت تنظیم و به تائید طرفین می‌رسد. کارفرما باید کلیۀ زمین‌های موردنیاز برای ایجاد کارگاه و انجام عملیات را به پیمانکار تحویل دهد. درمقابل تامین نیروی انسانی، تهیۀ کلیۀ مصالح، ماشین‌آلات و تمام لوازم مورد احتیاج برای اجرای قرارداد، به عهده پیمانکار است.

مخارج اجرای طرح در طول دورۀ ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری و کارگاه پرداخت می‌شود. پیمانکار بعد از پایان پروژه آن را به کارفرما تحویل می‎دهد. سپس کارفرما بعد از بازدید پروژه و اطمینان از بی‌نقص‌بودن آن، بلافاصله صورت جلسه مربوط به آنرا تنظیم می‌کند. در این مرحله کارفرما قسط نهایی پروژه را به پیمانکار تقدیم می‌کند.

روش‌های حسابداری شرکت های پیمانکاری

برای حسابداری شرکت های پیمانکاری دو روش کلی وجود دارد. شرکت‌ها بسته به شرایط پروژه از یکی از این دو روش استفاده می‌کنند.

حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار

استفاده از این روش یعنی حسابداران می‌خواهند هزینه‌ها و سیر رشد سود شرکت را به صورت مرحله‌ای رصد کنند. در این روش معیار سود ناخالص نهایی، کاهش هزینه‌های آتی شرکت می‌باشد. هرچه پیش‌بینی‌های حسابداران از کاهش بیشتر هزینه‌ها در آینده خبر دهد، سود ناخالص شرکت بیشتر است. این روش حسابداری، البته پیمانکار را سر وقت به انجام مسئولیت‌هایش می‌رساند. با این روش مدیران پیمانکار می‌توانند به‌تدریج از هزینه‌های بعدی آگاهی کسب کند و آنرا به اطلاع کارفرما برساند. روش حسابداری پیمانکاری بر اساس درصد پیشرفت کار، نوسان قیمت‌ها و یا رخدادهای پیش‌بینی نشده را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین محاسبات نهایی در این روش چندان دقیق نیست و پیش‌بینی با خطا انجام می‌شود.

روش حسابداری پیمانکاری بعد از تکمیل پروژه

در این روش، محاسبۀ سود قرارداد پس از پایان پروژه یا بعد از نکمیل بخش بزرگی از آن صورت می‌گیرد. پیداست این روش به‌دلیل عدم نیاز به در نظر گرفتن احتمالات، خطای کمتری دارد. ایراد روش حسابداری پیمانکاری بعد از تکمیل پروژه چیست؟ مشکل این است که به‌علت اجرای یکباره محاسبات، بار مالی و محاسباتی زیادی به شرکت تحمیل می‌شود.

نرم‌افزار مناسب شرکت‌های پیمانکاری باید چه امکاناتی داشته باشد؟

فرآیند حسابداری در نرم‌افزارهای حسابداری شرکت پیمانکاری منطبق بر مشخصات پروژه پیمانکاری و نوع پروژه و مراحل عملیاتی آن است. از سوی دیگر فرآیند حسابداری در این نرم‌افزارها با روش‌های حسابداری پیمانکاری و شرایط قرارداد کاری شما منطبق می‌شود. بنابراین، بهترین نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری، نرم‌افزاری است که بتواند در خدمت سیستم یکپارچه مدیریت شرکت باشد. بهترین نرم افزار حسابداری پیمانکاری باید تمامی روندها و امور حسابرسی را در تمامی بخش‌ها پوشش دهد. نرم افزار حسابداری هوفر یکپارچه و مشرف به تمام امور حسابرسی است.

تمامی نرم‌افزارهای حسابداری جهت تسهیل و افزایش دقت امور مالی شرکت‌ها به کار گرفته می‌شوند. با این وجود درصد کمی از آنها به همۀ نیازهای مدیران پیمانکار پاسخ می‌دهند و خطای کمی دارند. برخی نرم‌افزارها به مدیریت پروژه‌ها توجه دارد و برخی دیگر به تحلیل روند سود و زیان قراردادها. نرم‌افزاری بهترین سطح توانایی و کاربرد را دارد که بتواند درصد قابل‌توجهی از این دو عملکرد را برآورده سازد.

امکانات یک نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری خوب

امکاناتی که یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری خوب باید داشته باشد عبارتند از:

امکانات عمومی نرم افزار

 • رابط کاربری راحت و کارآمد
 • امکان تعریف کاربران با امکان تعیین حقوق دسترسی
 • پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات هر پروژه
 • خدمات پشتیبانی و به‌روزرسانی

قابلیت های یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری خوب در رابطه با پروژه ها

 • امکان تعریف پروژه های متعدد (نامحدود) به صورت مجزا
 • امکان تعریف فازهای مختلف پروژه ها به صورت نامحدود
 • امکان ثبت قرارداد کارفرمایان، کارگران، پیمانکاران و سایر اشخاص و اعلام هشدار قبل از به پایان رسیدن قرارداد
 • امکان ثبت انواع هزینه ها به تفکیک پروژه (هزینه حقوق و دستمزد، خرید مصالح، اداری و…)
 • امکان دسته بندی و تعریف انواع ابزار و مصالح
 • امکان انتقال مصالح بین انبارهای پروژه ها
 • امکان ثبت فروش و پیش فروش واحدهای تولیدی هر پروژه
 • امکان بستن و انتقال حساب پروژه ها به تفکیک، به صورت خودکار در پایان سال
 • ثبت و ویرایش انواع فاکتورهای خرید و فروش

قابلیت های یک نرم افزار پیمانکاری خوب در بخش گزارشات

 • گزارش‌گیری از عملکرد کارکنان و نیروی انسانی
 • امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک پروژه ها
 • امکان تهیه صورت وضعیت برای هر پروژه در فواصل زمانی مختلف و به تفکیک فازهای مختلف پروژه

نرم افزار حسابداری پیمانکاری هوفر

همان‌طور که متوجه شدید امور حسابداری شرکت پیمانکاری، پیچیده، پر از محاسبات دقیق و جزئی و متنوع است. بنابراین برای افزایش دقت و سرعت امور مالی شرکت پیمانکاری، نرم‌افزار باید به‌خوبی از پس اجرای عملیات حسابداری بر بیاید. نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری هوفر با امکانات متنوع و قابلیت‌های ویژه آماده است مسئولیت حسابداری کسب‌وکار شما را به‌طور کامل بپذیرد.

نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری هوفر با پنج سیستم حسابداری مدیریت پروژه‌ها و بررسی آمار هزینه‌ها و سود شرکت را انجام می‌دهد. سیستم های حسابداری هوفر عبارتند از: حسابداری، نقد و بانک، انبار، بازرگانی و حقوق و دستمزد.

با نرم افزار حسابداری پیمانکاری هوفر می توانید مدیریت انبار و هزینه ها و تنخواه هر پروژه را در محل پروژه انجام دهید. هوفر با ارائه اپلیکیشن اندروید در کنار نرم‌افزار اصلی، نرم افزار حسابداری خود را از سایرین متمایز کرده است.

 


مشاوره رایگان: تماس با  ۰۲۱۹۱۰۱۳۳۴۲


  نظر بدهید

  ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*