اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

آموزش کاربردی و تخصصی اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

پس از خواندن این نوشتار متوجه می‌‏شویم که چه قوانینی در اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی دخیل هستند، چه زمانی باید اظهارنامه را تسلیم کنیم؛ اگر در موعد مقرر اظهارنامه را تحویل ندهیم شامل چه جریم‌ه‏ای خواهیم شد و نحوه‏‌ی گزارش دهی مالیاتی به چه صورتی است؟

اظهارنامه چیست؟

مطابق با آیین نامه ی تحریر دفاتر اظهارنامه فرمی است که مودی باید آن را به منظور اظهار درآمد، هزینه، دارایی، بدهی، سرمایه‏، و معافیت‌‏ها تسلیم کند و در آن اطلاعات هویتی و مکانی خود را نیز اعلام دارد تا صاحبان امور مالیاتی مطابق این فرم و بر اساس دستورالعمل های موجود مالیات پرداختی شخص را تعیین کنند.

مواد قانونی مرتبط با اظهارنامه:

اظهارنامه شامل مواد قانونی بسیاری می شود که مهم ترین موضوعات آن به همراه ماده ی مربوط را مشاهده می کنید:

تعریف (آیین نامه تحریر دفاتر)                                                                    الزام قانونی( 110) مهلت پرداخت(192)                                                     

مالیات ابرازی قطعی است(تبصره2ماده 210) ارسال(177-178)                            اصلاحی(تبصره226) مهلت رسیدگی(156)                                                     

مرور زمان(157)                                                                                     جرایم عدم تسلیم(مادی192) (معنوی 201-274-275)                                                   

گزارشگری(105-97-95-94) تشویقات(146-189)  

 

تعیین سال مالیاتی اشخصاص حقیقی و حقوقی: سال مالی- اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی مهلت تسلیم اظهارنامه:

طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی  برای اشخاص حقوقی ظرف مدت 4 ماه پس از اتمام سال مالیاتی است. در این بخش این نکته حائز اهمیت است که مهلت پرداخت مالیات ابرازی در اظهارنامه، تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه است؛ در صورتی که در این مهلت پرداخت صورت نگیرد مودی مشمول جریمه ی تاخیر به ازای هر ماه 5/2 درصد خواهد بود.

مهلت رسیدگی به عملکرد شرکت ها توسط اداره امور مالیاتی:

الف: اگر مودی در مهلت مقرر اظهارنامه بدهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر شخص حقوقی تا 4 ماه پس از پایان سال مالی خود اظهارنامه مالیاتیش را تسلیم کند، ممیز به مدت یک سال فرصت خواهد داشت تا پس از بررسی اظهارنامه، برگه ی تشخیص را صادر نماید. در صورتی که ممیز برگه ی تشخیص را تا یک سال پس از تسلیم اظهارنامه صادر نکند مالیات ابرازی مودی قطعی خواهد شد. ذکر این نکته نیز مهم است که در صورت صدور برگه ی تشخیص ممیز سه ماه فرصت خواهد داشت تا برگه ی تشخیص را ابلاغ نماید و در صورت عدم ابلاغ، مالیات ابراز شده ی شخص در اظهارنامه قطعی خواهد شد.

ب: اگر مودی در مهلت مقرر اظهارنامه ندهد چه می شود؟ طبق ماده ی 157 در صورتی که مودی اظهار نامه ی خود را در مهلت مقرر تسلیم اداره ی امور مالیاتی نکند مشمول مرور زمان خواهد شد. این موضوع به این معناست که در این صورت ممیز می تواند تا 5 سال برگه ی تشخیص را صادر کند و پس از آن سه ماه نیز مهلت ابلاغ خواهد داشت. بعد از این مدت؛ در صورتی که برگه ی تشخیص صادر نشده باشد، مالیات مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر قابل مطالبه نیست.

انواع اظهار نامه:

اظهارنامه ی اصلی:

به اولین اظهار نامه ای که شخص در مهلت مقرر 4 ماهه، تسلیم اداره ی امور مالیاتی می کند اظهار نامه ی اصلی می گویند.

آموزش کاربردی و تخصصی اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

اظهارنامه ی جایگزین:

در صورتی که هنوز از مهلت مقرر تسلیم اظهار نامه باقی مانده باشد و اظهار نامه ی اصلی نیاز به اصلاح داشته باشد، شخص می تواند اظهار نامه ی دیگری با اصلاحات لازم تسلیم اداره ی امور مالیاتی کند. این اظهارنامه را با نام اظهار نامه ی جایگزین می شناسند. تسلیم اظهار نامه ی جایگزین محدودیتی ندارد و فرد می تواند تا پیش از منقضی شدن مهلت مقرر به هر تعداد که لازم است اظهارنامه ی جایگزین ارائه دهد. آخرین اظهارنامه ی جایگزین مبنای رسیدگی خواهد بود.

اظهارنامه ی اصلاحی:

پس از منقضی شدن مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه، مودی یک ماه فرصت دارد تا اظهارنامه ی دیگری به اداره ی امور مالیاتی تسلیم کند، به این شرط که آن اظهار نامه ثبت حسابداری نشود، به این نوع از اظهارنامه که تنها پر کردن یکی از آن ها مجاز است، اظهارنامه‏ی اصلاحی می گویند. این اصلاح می تواند ناشی از محاسبات و طبقه بندی حساب ها باشد و نباید تغییری در درآمد ها یا دارایی ها ایجاد شود.

روش های تسلیم اظهارنامه:

  • الکترونیکی: از سال 92 به بعد فرم اظهارنامه ای از طریق سایت gov.ir در اختیار اشخاص قرار می گیرد تا فرد بتواند آن را پر کرده و با ثبت نهایی آن درون سایت، اظهارنامه ی خود را تسلیم اداره‏ی امور مالیاتی نماید.
  • دستی: به استناد ماده ی 177 اشخاص می توانند اظهارنامه ی خود را پرینت گرفته، آن را پر کنند و پس از مهر و امضا فرم را به اداره ی مالی حوزه ی خود تحویل دهند.
  • پستی: به استناد ماده ی 178 فرد می تواند پس از تکمیل فرم اظهارنامه آن را به اداره ی پست برده و به آدرس اداره ی امور مالیاتی مربوط پست نماید. تاریخی که در رسید پستی درج شده است به منزله ی تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره ی امور مالیاتی خواهد بود. در صورتی که فرم به هر دلیلی برگشت خورد فرد باید پاکت اولیه را مجددا پست و از پاره کردن آن خودداری کند.

 

 

جریمه‏‌ی عدم تسلیم در موعد مقرر:

در صورتی که اظهارنامه ای در موعد مقرر تحویل اداره ی امور مالیاتی نشود اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ملزم به پرداخت 30 درصد مالیات هستند و این جریمه غیرقابل بخشش خواهد بود. همچنین اگر ممیزی به حساب مالیاتی شخص رسیدگی کند و متوجه درآمد کتمان شده ای شود و یا از طریق سامانه های طرح جامع مالیاتی درآمد کتمان شده ای برای شخص مشخص شود، حکم این درآمد کتمان شده نیز همانند عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خواهد بود.

مالیات با نرخ صفر:

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان، مکلفند تا اظهارنامه، دفاتر قانونی و اسناد مدارک حسابداری را برای درآمدهای خود به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نماید و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه ی ارائه شده است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آن ها با نرخ صفر محاسبه می شود.

الزامات گزارشگری مالیات اشخاص حقوقی:

طبق ماده ی 1 قانون مالیات های مستقیم اشخاصی که در ذیل آمده اند موظف به پرداخت مالیات می باشند:

  • هر شخص حقوقی نسبت به درآمدهای خود در ایران و یا خارج از ایران
  • هر شخص حقیقی یا حقوقی، نسبت به کلیه ی املاک خود در ایران یا خارج از ایران(اجاره و فروش)

انواع مالیات مستقیم:

مالیات مستقیم شامل دو بخش مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی است.

مالیات بر درآمد خود شامل موارد زیر است:

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر دارایی شامل مالیات بر ارث و حق تمبر می شود.

امتیازدهی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا